Loading...
nido@iuris.sk
+421 907 828 581
+421 918 708 718
Dom Byt Podlažie Počet izieb Plocha bytu
(m2)
1. predzáhradka
(m2)
2. predzáhradka
(m2)
1. balkón
(m2)
2. balkón
(m2)
3. balkón
(m2)
Terasa
(m2)
Výmera spolu
(m2)
Cena s DPH Stav Porovnanie
A A1.03 1.NP 3 67,30 64,65 - - - - - 131,95 predaný
P
A A2.03 2.NP 3 68,37 - - 19,58 - - - 87,95 predaný
P
A A3.03 3.NP 3 68,10 - - 19,58 - - - 87,68 predaný
P
A A4.03 4.NP 3 68,17 - - 19,58 - - - 87,75 predaný
P
A A5.01 5.NP 3 82,47 - - 10,26 10,26 - 159,10 262,09 337 400 € ***
V
A A6.01 6.NP 3 83,08 - - 10,20 10,26 - - 103,54 predaný
P
A A6.02 6.NP 3 82,72 - - 10,26 10,26 - 159,64 262,88 predaný
P
A A7.02 7.NP 3 82,74 - - 10,26 10,26 - - 103,26 predaný
P
B B1.04 1.NP 3 82,01 52,61 27,21 - - - - 161,83 predaný
P
B B1.05 1.NP 3 81,88 51,29 20,47 - - - - 153,64 predaný
P
B B1.06 1.NP 3 82,15 14,57 28,81 - - - - 125,53 predaný
P
B B1.07 1.NP 3 80,11 8,77 33,82 - - - - 122,70 predaný
P
B B2.04 2.NP 3 83,02 - - 9,78 9,78 - - 102,58 predaný
P
B B2.05 2.NP 3 82,91 - - 9,78 9,78 - - 102,47 predaný
P
B B2.06 2.NP 3 82,80 - - 9,34 10,23 - - 102,37 predaný
P
B B2.07 2.NP 3 81,13 - - 10,20 9,34 - - 100,67 predaný
P
B B3.04 3.NP 3 82,91 - - 9,78 9,78 - - 102,47 predaný
P
B B3.05 3.NP 3 83,02 - - 9,78 9,78 - - 102,58 predaný
P
B B3.06 3.NP 3 83,02 - - 10,23 9,33 - - 102,58 predaný
P
B B3.07 3.NP 3 81,12 - - 9,34 10,23 - - 100,69 predaný
P
B B4.04 4.NP 3 83,02 - - 9,78 9,78 - - 102,58 predaný
P
B B4.05 4.NP 3 82,91 - - 9,78 9,78 - - 102,47 predaný
P
B B4.06 4.NP 3 82,80 - - 9,30 10,26 - - 102,36 predaný
P
B B4.07 4.NP 3 81,13 - - 9,30 10,26 - - 100,69 predaný
P
B B5.04 5.NP 3 82,91 - - 9,78 9,78 - - 102,47 predaný
P
B B5.05 5.NP 3 83,02 - - 9,78 9,78 - - 102,58 predaný
P
B B5.06 5.NP 3 83,02 - - 9,30 10,26 - - 102,58 predaný
P
B B5.07 5.NP 3 81,12 - - 10,26 9,30 - - 100,68 predaný
P
B B6.01 6.NP 3 83,92 - - 10,26 10,26 - 160,96 265,40 predaný
P
B B6.02 6.NP 3 83,02 - - 10,28 10,28 - 105,23 208,81 predaný
P
B B6.03 6.NP 3 81,13 - - 10,26 10,26 - 106,33 207,98 predaný
P
B B7.01 7.NP 3 83,27 - - 10,26 10,26 - - 103,79 predaný
P
B B7.02 7.NP 3 82,91 - - 10,22 10,22 - - 103,35 predaný
P
B B7.03 7.NP 3 82,90 - - 10,26 10,32 - - 103,48 predaný
P
B B8.01 8.NP 3 84,09 - - 10,26 10,26 - - 104,61 predaný
P
B B8.03 8.NP 3 83,23 - - 10,26 10,26 - - 103,75 predaný
P
C C2.03 2.NP 3 68,23 - - 19,61 - - - 87,84 predaný
P
C C3.03 3.NP 3 68,00 - - 19,61 - - - 87,61 predaný
P
C C4.03 4.NP 3 68,23 - - 19,58 - - - 87,81 predaný
P
C C5.01 5.NP 3 82,17 - - 10,26 10,26 - 147,45 250,14 predaný
P
C C6.01 6.NP 3 82,81 - - 10,26 10,26 - - 103,33 predaný
P
C C6.02 6.NP 3 82,59 - - 10,26 10,26 - 159,27 262,38 predaný
P
C C7.02 7.NP 3 82,54 - - 10,26 10,26 - - 103,06 predaný
P