Loading...
nido@iuris.sk
+421 907 828 581
+421 918 708 718
Dom Byt Podlažie Počet izieb Plocha bytu
(m2)
1. predzáhradka
(m2)
2. predzáhradka
(m2)
1. balkón
(m2)
2. balkón
(m2)
3. balkón
(m2)
Terasa
(m2)
Výmera spolu
(m2)
Cena s DPH Stav Porovnanie
A A1.02 1.NP 2 51,88 41,51 - - - - - 93,39 predaný
P
A A1.04* 1.NP 2 54,17 46,27 - - - - - 100,44 predaný
P
A A1.05 1.NP 2 51,17 36,58 - - - - - 87,75 predaný
P
A A1.06 1.NP 2 46,82 44,31 - - - - - 91,13 predaný
P
A A2.02 2.NP 2 52,18 - - 10,22 - - - 62,40 predaný
P
A A2.05 2.NP 2 47,52 - - 10,22 - - - 57,74 predaný
P
A A3.02 3.NP 2 52,50 - - 10,22 - - - 62,72 predaný
P
A A3.05 3.NP 2 48,26 - - 10,22 - - - 58,48 predaný
P
A A4.02 4.NP 2 52,23 - - 10,22 - - - 62,45 predaný
P
A A4.05 4.NP 2 47,38 - - 10,22 - - - 57,60 predaný
P
A A5.03 5.NP 2 47,42 - - 10,22 - - - 57,64 predaný
P
B B1.01 1.NP 2 44,35 14,48 - - - - - 58,83 predaný
P
B B1.02 1.NP 2 51,37 8,68 - - - - - 60,05 predaný
P
B B1.03 1.NP 2 54,70 73,65 - - - - - 128,35 predaný
P
B B1.09 1.NP 2 50,72 31,26 - - - - - 81,98 predaný
P
B B2.01 2.NP 2 44,97 - - 9,34 - - - 54,31 predaný
P
B B2.02 2.NP 2 51,04 - - 10,22 - - - 61,26 predaný
P
B B2.03 2.NP 2 55,91 - - 19,58 - - - 75,49 predaný
P
B B2.09 2.NP 2 51,57 - - 10,26 - - - 61,83 predaný
P
B B3.01 3.NP 2 45,64 - - 9,34 - - - 54,98 predaný
P
B B3.02 3.NP 2 51,31 - - 10,22 - - - 61,53 predaný
P
B B3.03 3.NP 2 55,42 - - 19,58 - - - 75,00 predaný
P
B B3.08 3.NP 2 51,11 - - 10,26 - - - 61,37 predaný
P
B B4.01 4.NP 2 44,97 - - 9,34 - - - 54,31 predaný
P
B B4.02 4.NP 2 51,04 - - 10,22 - - - 61,26 predaný
P
B B4.03 4.NP 2 55,81 - - 19,58 - - - 75,39 predaný
P
B B4.09 4.NP 2 51,41 - - 10,26 - - - 61,67 predaný
P
B B5.01 5.NP 2 44,97 - - 9,34 - - - 54,31 predaný
P
B B5.02 5.NP 2 51,04 - - 10,22 - - - 61,26 predaný
P
B B5.03 5.NP 2 55,81 - - 19,56 - - - 75,37 predaný
P
B B5.09 5.NP 2 51,10 - - 10,26 - - - 61,36 predaný
P
B B6.04 6.NP 2 51,41 - - 10,26 - - - 61,67 predaný
P
B B7.04 7.NP 2 51,21 - - 10,26 - - - 61,47 predaný
P
C C1.02 1.NP 2 48,23 77,47 - - - - - 125,70 predaný
P
C C1.04 1.NP 2 54,05 22,42 - - - - - 76,47 predaný
P
C C1.05 1.NP 2 51,17 25,25 - - - - - 76,42 predaný
P
C C1.06 1.NP 2 46,65 28,34 - - - - - 74,99 predaný
P
C C2.02 2.NP 2 52,19 - - 10,23 - - - 62,42 predaný
P
C C2.05 2.NP 2 47,30 - - 10,23 - - - 57,53 predaný
P
C C3.02 3.NP 2 52,38 - - 10,23 - - - 62,61 predaný
P
C C3.05 3.NP 2 47,35 - - 10,22 - - - 57,57 predaný
P
C C4.02 4.NP 2 52,19 - - 10,26 - - - 62,45 predaný
P
C C4.05 4.NP 2 47,30 - - 10,26 - - - 57,56 predaný
P
C C5.03 5.NP 2 47,48 - - 10,26 - - - 57,74 predaný
P