Loading...
nido@iuris.sk
+421 907 828 581
+421 918 708 718
Dom Byt Podlažie Počet izieb Plocha bytu
(m2)
1. predzáhradka
(m2)
2. predzáhradka
(m2)
1. balkón
(m2)
2. balkón
(m2)
3. balkón
(m2)
Terasa
(m2)
Výmera spolu
(m2)
Cena s DPH Stav Porovnanie
A A1.01 1.NP 1 33,22 44,81 - - - - - 78,03 predaný
P
A A1.02 1.NP 2 51,88 41,51 - - - - - 93,39 predaný
P
A A1.03 1.NP 3 67,30 64,65 - - - - - 131,95 predaný
P
A A1.04* 1.NP 2 54,17 46,27 - - - - - 100,44 predaný
P
A A1.05 1.NP 2 51,17 36,58 - - - - - 87,75 predaný
P
A A1.06 1.NP 2 46,82 44,31 - - - - - 91,13 predaný
P
A A2.01 2.NP 1 34,03 - - 9,34 - - - 43,37 predaný
P
A A2.02 2.NP 2 52,18 - - 10,22 - - - 62,40 predaný
P
A A2.03 2.NP 3 68,37 - - 19,58 - - - 87,95 predaný
P
A A2.04 2.NP 4 106,52 - - 19,58 9,34 - - 135,44 predaný
P
A A2.05 2.NP 2 47,52 - - 10,22 - - - 57,74 predaný
P
A A3.01 3.NP 1 33,99 - - 9,34 - - - 43,33 predaný
P
A A3.02 3.NP 2 52,50 - - 10,22 - - - 62,72 predaný
P
A A3.03 3.NP 3 68,10 - - 19,58 - - - 87,68 predaný
P
A A3.04 3.NP 4 106,40 - - 19,58 9,34 - - 135,32 predaný
P
A A3.05 3.NP 2 48,26 - - 10,22 - - - 58,48 predaný
P
A A4.01 4.NP 1 34,27 - - 9,34 - - - 43,61 predaný
P
A A4.02 4.NP 2 52,23 - - 10,22 - - - 62,45 predaný
P
A A4.03 4.NP 3 68,17 - - 19,58 - - - 87,75 predaný
P
A A4.04 4.NP 4 106,56 - - 19,58 9,34 - - 135,48 predaný
P
A A4.05 4.NP 2 47,38 - - 10,22 - - - 57,60 predaný
P
A A5.01 5.NP 3 82,47 - - 10,26 10,26 - 159,10 262,09 predaný
P
A A5.02 5.NP 4 106,60 - - 9,34 19,58 - - 135,52 predaný
P
A A5.03 5.NP 2 47,42 - - 10,22 - - - 57,64 predaný
P
A A6.01 6.NP 3 83,08 - - 10,20 10,26 - - 103,54 predaný
P
A A6.02 6.NP 3 82,72 - - 10,26 10,26 - 159,64 262,88 predaný
P
A A7.01 7.NP 4 135,53 - - 10,26 10,26 10,26 31,36 197,67 predaný
P
A A7.02 7.NP 3 82,74 - - 10,26 10,26 - - 103,26 predaný
P
B B1.01 1.NP 2 44,35 14,48 - - - - - 58,83 predaný
P
B B1.02 1.NP 2 51,37 8,68 - - - - - 60,05 predaný
P
B B1.03 1.NP 2 54,70 73,65 - - - - - 128,35 predaný
P
B B1.04 1.NP 3 82,01 52,61 27,21 - - - - 161,83 predaný
P
B B1.05 1.NP 3 81,88 51,29 20,47 - - - - 153,64 predaný
P
B B1.06 1.NP 3 82,15 14,57 28,81 - - - - 125,53 predaný
P
B B1.07 1.NP 3 80,11 8,77 33,82 - - - - 122,70 predaný
P
B B1.08 1.NP 1 30,78 21,37 - - - - - 52,15 predaný
P
B B1.09 1.NP 2 50,72 31,26 - - - - - 81,98 predaný
P
B B2.01 2.NP 2 44,97 - - 9,34 - - - 54,31 predaný
P
B B2.02 2.NP 2 51,04 - - 10,22 - - - 61,26 predaný
P
B B2.03 2.NP 2 55,91 - - 19,58 - - - 75,49 predaný
P
B B2.04 2.NP 3 83,02 - - 9,78 9,78 - - 102,58 predaný
P
B B2.05 2.NP 3 82,91 - - 9,78 9,78 - - 102,47 predaný
P
B B2.06 2.NP 3 82,80 - - 9,34 10,23 - - 102,37 predaný
P
B B2.07 2.NP 3 81,13 - - 10,20 9,34 - - 100,67 predaný
P
B B2.08 2.NP 1 30,38 - - 10,26 - - - 40,64 predaný
P
B B2.09 2.NP 2 51,57 - - 10,26 - - - 61,83 predaný
P
B B3.01 3.NP 2 45,64 - - 9,34 - - - 54,98 predaný
P
B B3.02 3.NP 2 51,31 - - 10,22 - - - 61,53 predaný
P
B B3.03 3.NP 2 55,42 - - 19,58 - - - 75,00 predaný
P
B B3.04 3.NP 3 82,91 - - 9,78 9,78 - - 102,47 predaný
P
B B3.05 3.NP 3 83,02 - - 9,78 9,78 - - 102,58 predaný
P
B B3.06 3.NP 3 83,02 - - 10,23 9,33 - - 102,58 predaný
P
B B3.07 3.NP 3 81,12 - - 9,34 10,23 - - 100,69 predaný
P
B B3.08 3.NP 2 51,11 - - 10,26 - - - 61,37 predaný
P
B B3.09 3.NP 1 30,38 - - 10,26 - - - 40,64 predaný
P
B B4.01 4.NP 2 44,97 - - 9,34 - - - 54,31 predaný
P
B B4.02 4.NP 2 51,04 - - 10,22 - - - 61,26 predaný
P
B B4.03 4.NP 2 55,81 - - 19,58 - - - 75,39 predaný
P
B B4.04 4.NP 3 83,02 - - 9,78 9,78 - - 102,58 predaný
P
B B4.05 4.NP 3 82,91 - - 9,78 9,78 - - 102,47 predaný
P
B B4.06 4.NP 3 82,80 - - 9,30 10,26 - - 102,36 predaný
P
B B4.07 4.NP 3 81,13 - - 9,30 10,26 - - 100,69 predaný
P
B B4.08 4.NP 1 30,38 - - 10,26 - - - 40,64 predaný
P
B B4.09 4.NP 2 51,41 - - 10,26 - - - 61,67 predaný
P
B B5.01 5.NP 2 44,97 - - 9,34 - - - 54,31 predaný
P
B B5.02 5.NP 2 51,04 - - 10,22 - - - 61,26 predaný
P
B B5.03 5.NP 2 55,81 - - 19,56 - - - 75,37 predaný
P
B B5.04 5.NP 3 82,91 - - 9,78 9,78 - - 102,47 predaný
P
B B5.05 5.NP 3 83,02 - - 9,78 9,78 - - 102,58 predaný
P
B B5.06 5.NP 3 83,02 - - 9,30 10,26 - - 102,58 predaný
P
B B5.07 5.NP 3 81,12 - - 10,26 9,30 - - 100,68 predaný
P
B B5.08 5.NP 1 30,22 - - 10,26 - - - 40,48 predaný
P
B B5.09 5.NP 2 51,10 - - 10,26 - - - 61,36 predaný
P
B B6.01 6.NP 3 83,92 - - 10,26 10,26 - 160,96 265,40 predaný
P
B B6.02 6.NP 3 83,02 - - 10,28 10,28 - 105,23 208,81 predaný
P
B B6.03 6.NP 3 81,13 - - 10,26 10,26 - 106,33 207,98 predaný
P
B B6.04 6.NP 2 51,41 - - 10,26 - - - 61,67 predaný
P
B B6.05 6.NP 1 30,38 - - 10,26 - - - 40,64 predaný
P
B B7.01 7.NP 3 83,27 - - 10,26 10,26 - - 103,79 predaný
P
B B7.02 7.NP 3 82,91 - - 10,22 10,22 - - 103,35 predaný
P
B B7.03 7.NP 3 82,90 - - 10,26 10,32 - - 103,48 predaný
P
B B7.04 7.NP 2 51,21 - - 10,26 - - - 61,47 predaný
P
B B7.05 7.NP 1 30,22 - - 10,26 - - - 40,48 predaný
P
B B8.01 8.NP 3 84,09 - - 10,26 10,26 - - 104,61 predaný
P
B B8.02 8.NP 4 136,26 - - 10,22 10,22 10,10 32,01 198,20 predaný
P
B B8.03 8.NP 3 83,23 - - 10,26 10,26 - - 103,75 predaný
P
B B8.04 8.NP 4 137,96 - - 10,26 10,26 10,10 81,79 250,70 predaný
P
C C1.01 1.NP 1 33,68 35,63 - - - - - 69,31 predaný
P
C C1.02 1.NP 2 48,23 77,47 - - - - - 125,70 predaný
P
C C1.03 1.NP 1 29,36 46,58 - - - - - 75,94 predaný
P
C C1.04 1.NP 2 54,05 22,42 - - - - - 76,47 predaný
P
C C1.05 1.NP 2 51,17 25,25 - - - - - 76,42 predaný
P
C C1.06 1.NP 2 46,65 28,34 - - - - - 74,99 predaný
P
C C2.01 2.NP 1 34,17 - - 9,34 - - - 43,51 predaný
P
C C2.02 2.NP 2 52,19 - - 10,23 - - - 62,42 predaný
P
C C2.03 2.NP 3 68,23 - - 19,61 - - - 87,84 predaný
P
C C2.04 2.NP 4 106,85 - - 19,61 9,34 - - 135,80 predaný
P
C C2.05 2.NP 2 47,30 - - 10,23 - - - 57,53 predaný
P
C C3.01 3.NP 1 33,95 - - 9,34 - - - 43,29 predaný
P
C C3.02 3.NP 2 52,38 - - 10,23 - - - 62,61 predaný
P
C C3.03 3.NP 3 68,00 - - 19,61 - - - 87,61 predaný
P
C C3.04 3.NP 4 106,50 - - 19,61 9,34 - - 135,45 predaný
P
C C3.05 3.NP 2 47,35 - - 10,22 - - - 57,57 predaný
P
C C4.01 4.NP 1 34,03 - - 9,23 - - - 43,26 predaný
P
C C4.02 4.NP 2 52,19 - - 10,26 - - - 62,45 predaný
P
C C4.03 4.NP 3 68,23 - - 19,58 - - - 87,81 predaný
P
C C4.04 4.NP 4 106,50 - - 19,58 9,30 - - 135,38 predaný
P
C C4.05 4.NP 2 47,30 - - 10,26 - - - 57,56 predaný
P
C C5.01 5.NP 3 82,17 - - 10,26 10,26 - 147,45 250,14 predaný
P
C C5.02 5.NP 4 106,12 - - 9,34 19,58 - - 135,04 predaný
P
C C5.03 5.NP 2 47,48 - - 10,26 - - - 57,74 predaný
P
C C6.01 6.NP 3 82,81 - - 10,26 10,26 - - 103,33 predaný
P
C C6.02 6.NP 3 82,59 - - 10,26 10,26 - 159,27 262,38 predaný
P
C C7.01 7.NP 4 135,66 - - 10,26 10,26 10,26 31,29 197,67 predaný
P
C C7.02 7.NP 3 82,54 - - 10,26 10,26 - - 103,06 predaný
P